Met de lente op komst verheugt iedereen zich weer op de zonnige dagen. En laten we eerlijk zijn, wat is er nou lekkerder dan genieten van de zon in uw eigen tuin! Toch heeft niet iedereen de luxe van een tuin. Voornamelijk in een stad is de kans klein dat u een (grote) tuin bij uw woning heeft. Een perfect alternatief hiervoor is het aanleggen van een dakterras. Hiermee creëert u een grote buitenruimte en heeft u helemaal geen tuin meer nodig.

Een dakterras aanleggen wordt steeds populairder. Naast de extra buitenruimte, stijgt de waarde van uw woning. Daarmee kunt u niet alleen optimaal genieten tijdens de zonnige dagen, maar levert het ook nog wat op. Voordat u kunt gaan genieten van uw gloednieuwe dakterras, moet u vooraf wat zaken op orde hebben om de aanvraag rond te krijgen. In dit artikel beantwoorden wij al uw vragen over wat er vooraf gaat aan het aanleggen van een dakterras. Hierbij zal blijken dat er heel wat stappen moeten worden ondernomen, voordat u opzoek kan naar een aannemer.

dakterras aanleggen

Heb ik een vergunning nodig voor een dakterras aanleggen?

Wanneer u van plan bent om een dakterras aan te leggen, bent u altijd vergunningsplichtig. In het geval van een dakterras aanleggen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met een omgevingsvergunning bewijst u dat uw beoogde bouwplannen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Deze vergunning is verplicht omdat het bouwwerk mogelijk hinder kan veroorzaken voor mens en milieu. Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente.

De grootte van het dakterras heeft verder geen invloed op de vergunningsplicht. Ook maakt het niet uit of het dakterras aan de voor- of achterzijde geplaatst gaat worden. Een omgevingsvergunning is altijd verplicht wanneer er een dakterras wordt aangelegd.

dakterras aanleggen

Krijg ik altijd een vergunning voor mijn dakterras?

Als u een vergunning aanvraagt, betekent dit niet altijd dat u de vergunning ook daadwerkelijk krijgt. Uw gemeente kan op basis van allerlei zaken besluiten om de aanvraag af te wijzen. Een afwijzing kan gemakkelijk voorkomen worden wanneer u een goede architect en constructeur inhuurt. Zij maken de bouwtekeningen en de constructieberekeningen. Deze documenten moet u aanleveren bij de vergunningsaanvraag. Deze professionals houden rekening met de eisen van uw gemeente. Hierdoor wordt de de kans op afwijzing aanzienlijk kleiner.

De goedkeuring of afwijzing van de omgevingsvergunning is dus afhankelijk van verschillende zaken. Hieronder gaan wij verder in op externe factoren waarmee u rekening moet houden bij het aanleggen van een dakterras.

Eisen bouwbesluit

Het bouwbesluit is de documentatie van de overheid waarin alle bouwtechnische voorschriften zijn terug te vinden. Met het bouwbesluit zijn alle (ver)bouwregels voor heel Nederland gelijk. Het bouwbesluit moet de veiligheid van een bouwwerk waarborgen. Jouw verbouwing mag voor uzelf, maar ook voor uw omgeving, geen problemen opleveren. Ook bij het aanleggen van een dakterras moet u rekening houden met het bouwbesluit. De voorschriften van het bouwbesluit hebben betrekking op de volgende zaken:

 1. De gebruikte installaties
 2. Energiezuinigheid en milieu
 3. Veiligheid tijdens het bouwen
 4. Veiligheid van het gebouw
 5. Gezondheid van de Woning
 6. Bruikbaarheid van de woning

In het huidige bouwbesluit staat dat een buitenruimte (dakterras) ten minste 4 m2 moet zijn en een breedte hebben van ten minste 1,5m. Echter geldt er een uitzondering wanneer de woning een verblijfsgebied heeft van minder dan 40 m2.

dakterras aanleggen

Burenrecht

Een dakterras aanleggen heeft niet alleen invloed op uw woning, maar vaak ook op dat van uw buren. Het kan zijn dat het nieuwe dakterras uitkijkt over het perceel van uw buren. Of misschien moet uw dakterras wel geplaatst worden op het bouwwerk van de buren. Kortom: voordat u een dakterras aanlegt, is het verstandig om dit vooraf met de buren te overleggen. Zo voorkomt u problemen achteraf. Buren hebben ook rechten en kunnen zich bijvoorbeeld beroepen op hun privacy.

Om deze privacy in acht te nemen is de ‘twee meter erfgrens’ in het leven geroepen. Afhankelijk van wat er in het bestemmingsplan van uw woning is opgenomen, kunnen buren zich op dit recht beroepen. Dit houdt in dat de rand van het balkon zich minstens 2 meter uit de erfgrens moet bevinden, anders is het niet toegestaan. Tenzij de ‘twee meter erfgrens’ niet in uw bestemmingsplan staat benoemd. Dan kan en mag de gemeente geen rekening houden met de twee meter grens uit het burenrecht. 

In het geval dat dit wel is opgenomen in het bestemmingsplan, kunt u alsnog de twee meter grens regel omzeilen. Het kan zo zijn dat uw buren ondanks de twee meter erfgrens toch akkoord gaan met uw dakterras. U moet dan een schriftelijke overeenkomst aanleveren bij de gemeente. In deze overeenkomst geven uw buren toestemming dat de twee meter erfgrens wordt overschreden.

Beschermd stadsgezicht of monument

Wanneer uw woning een beschermd stadsgezicht of monument is, gelden er weer andere regels dan bij een reguliere woning. Het bestemmingsplan is veel gedetailleerder van dit soort woningen, omdat de historische waarde van nationaal belang is. De gemeente hecht hier waarde aan en daarom moeten deze woningen vaak aan meer eisen voldoen.

In dat geval is het dus ook lastiger om een omgevingsvergunning te krijgen voor het aanleggen van een dakterras. Een goede architect kan hierbij het verschil maken. Deze professional houdt rekening met de strenge eisen van bijvoorbeeld de welstandsnota. De welstandseisen hebben invloed op het uiterlijk van het dakterras. Wanneer uw woning een monumentaal pand is, kan het zijn dat de gemeente eist dat het dakterras hetzelfde uiterlijk moet hebben als de rest van de woning. Een architect neemt dit allemaal in acht en levert bouwtekeningen aan die aan de welstandseisen voldoen.

Toestemming VVE

Deze factor hangt af van of u in een appartement woont of niet. De Vereniging Van Eigenaren moet toestemming geven als u een dakterras gaat aanleggen. Om toestemming te krijgen moet minimaal de helft van de eigenaren, plus één, akkoord gaan met het voorstel. Het is verstandig om dit vooraf te overleggen. Het kan zijn dat de omgevingsvergunning al is goedgekeurd, maar als de VVE niet akkoord gaat, mag u alsnog geen dakterras aanleggen.

dakterras aanleggen

Een omgevingsvergunning aanvragen voor het aanleggen van een dakterras

Als u met alle bovengenoemde factoren rekening heeft gehouden, bent eindelijk klaar voor de volgende stap: het aanvragen van de omgevingsvergunning. De aanvraag hiervan doet u op het omgevingsloket. Dit is een website van de gemeente waarop u gemakkelijk zelf een omgevingsvergunning kunt aanvragen.

Bij de aanvraag bent u verplicht bepaalde documenten aan te leveren. Wij hadden ze al even kort hierboven benoemd. Onder andere de bouwtekeningen en de constructieberekeningen vallen hieronder. Wij zetten nog even op een rijtje wat u  moet aanleveren bij de aanvraag van een omgevingsvergunning:

 • Persoonsgegevens en adresgegevens van het bouwwerk

Zo weet de gemeente om welke woning het gaat en wie de vergunning nodig heeft.

 • Foto’s van de woning

Met deze foto’s kan de ambtenaar bepalen of uw woning voldoet aan bijvoorbeeld de welstandseisen.

 • Informatie over het uiterlijk van het dakterras

Op het omgevingsloket moet je hierbij aangeven welke materialen en kleuren u gaat gebruiken op het dakterras. Ook hiermee wordt gecontroleerd of het dakterras voldoet aan de welstandseisen.

 • Bouwkundige tekeningen van het dakterras

Deze tekeningen worden gemaakt door een architect. Deze zijn onmisbaar voor de gemeente, maar ook voor de constructeur. Hij zal de tekeningen nodig hebben om de berekeningen te kunnen maken.

 • Constructieve berekeningen van het dakterras

Deze berekeningen worden opgemaakt door een constructeur. Hiermee controleert de gemeente of jouw dak aan de veiligheidseisen voldoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gewicht wat het dak maximaal kan dragen.

 • Geschatte bouwkosten van het project

Met deze schatting berekent de gemeente de legeskosten. Dit zijn de kosten die de gemeente rekent voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Wat zijn de kosten van een omgevingsvergunning?

De kosten van een omgevingsvergunning voor een dakterras aanleggen verschillen sterk per gemeente. Omdat elke gemeente andere legeskosten rekent, is het lastig om een exact bedrag te geven. In onderstaande tabel maken we een schatting van de kosten, op basis van gemiddelden.

Lees hier meer over de kosten van een omgevingsvergunning.

dakterras aanleggen

Hoelang duurt de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Het is handig om met deze vraag rekening te houden bij het maken van een planning. Het kan namelijk wel even duren voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. De aanvraag van een omgevingsvergunning kent twee procedures: een reguliere en een uitgebreide. Een reguliere aanvraag geldt bij de meeste voorkomende en eenvoudige aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer het aanleggen van een dakterras in het bestemmingsplan staat. Deze procedure mag acht weken duren en kan eenmalig worden verlengd met zes weken.

In het geval van een uitgebreide procedure kan de aanvraag verwerking tot zes maanden duren. U komt in aanmerking voor een uitgebreide procedure wanneer het bijvoorbeeld om een monumentaal pand gaat. Deze procedure kan ook eenmalig zes weken worden verlengd. Houd hier dus rekening mee tijdens het plannen!

dakterras aanleggen

Een dakterras aanleggen in het kort

Uit dit alles blijkt dat een dakterras aanleggen gepaard gaat met het nodige voorwerk. Het zal dan ook wat tijd kosten voordat uw dakterras klaar is voor gebruik. Begin het proces eerst met toestemming van uw buren en/of de VVE. Als zij akkoord gaan, vraagt u via het omgevingsloket de omgevingsvergunning aan. Huur een goede architect en constructeur in. Hiervoor geldt; een goed begin is het halve werk. Wanneer de tekeningen en berekeningen goed aansluiten op de eisen van het bouwbesluit en de welstandsnota, is de kans groter dat u de vergunning krijgt.

Het vergt wat geduld en precisiewerk, maar het aanleggen van een dakterras levert u veel op. Omdat dat u een grote buitenruimte toevoegt, stijgt de waarde van uw woning. Daarnaast hebben dakterrassen vaak de hele dag zon en kunt u optimaal genieten van het lekkere weer. Kortom, een dakterras aanleggen is een win win situatie! Zowel voor uw woonplezier als voor uw portemonnee.

dakterras aanleggen
Welke vergunning heb ik nodig als ik een dakterras wil aanleggen?

Voor deze verbouwing is een omgevingsvergunning nodig. Hiermee bewijst u dat de beoogde bouwplannen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.

Met welke factoren moet ik rekening houden bij de vergunningsaanvraag?

De goedkeuring of afwijzing van de vergunning is afhankelijk van verschillende zaken: de gestelde eisen van het bouwbesluit, het burenrecht, of het gebouw een beschermd stadsgezicht of monument is en tot slot heeft u toestemming van de VVE nodig als de woning zich in een complex bevindt.

Hoe lang duurt de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Volgens de reguliere procedure acht weken, met kans op eventuele verlenging van zes weken. Volgens de uitgebreide procedure duurt het maximaal zes maanden, met kans op eenmalige verlenging van zes weken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bel mij terug Bel mij terug