Bent u van plan om te gaan bouwen, verbouwen of slopen? Dan is de kans groot dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Uw gemeente neemt de aanvraag van de omgevingsvergunning in behandeling. Daarna beoordelen zij of het geplande bouwwerk voldoet aan de geldende (ver)bouwvoorschriften. Ook wordt er gekeken naar of het mogelijk mens en milieu verhindert. Aan de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn altijd kosten verbonden, ook als de aanvraag geweigerd wordt. Tot hoe hoog deze kosten kunnen oplopen, verschilt erg per gemeente en per aanvraag. Wij zetten alle mogelijke kosten van een omgevingsvergunning voor u op een rijtje. Zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

kosten omgevingsvergunning
kosten omgevingsvergunning

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Sinds 2014 laten gemeentes het steeds vaker toe om vergunningsvrij te bouwen. Toch blijkt dat er vaak wel vergunningen nodig zijn, ook als het om relatief simpel bouwwerk gaat. Slopen of bouwen zonder vergunning kan een hoge geldboete opleveren. Het is dus belangrijk om vooraf te controleren welke vergunningen u nodig heeft voor het beoogde project. Dit is gemakkelijk na te kijken op www.omgevingsloket.nl, via de vergunningcheck.

Waar en hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Een omgevingsvergunning kunt u op drie verschillende manieren aanvragen. Het makkelijkst en snelst is via www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook online volgen wat de stand van zaken is van uw aanvraag. U kunt vaak ook een aanvraag doen via de website van uw gemeente, of per post een omgevingsvergunning aanvragen. 

kosten omgevingsvergunning

Wat moet ik aanleveren bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Aan de hand van onder andere het bestemmingsplan, bouwbesluit en de welstandsnota neemt de gemeente de beslissing of u een omgevingsvergunning krijgt of niet. U moet een aantal documenten aanleveren bij de aanvraag. Zo toetst de gemeente of het geplande bouwplan hier binnen valt.

 • Bouwtekeningen. Hieronder vallen de situatietekening (bestaand en nieuw), plattegrond(en) (bestaand en nieuw), gevelaanzicht(en) (bestaand en nieuw), doorsnede(n) (bestaand en nieuw) en beeldbepalende detailtekeningen. 
 • ConstructieberekeningenDit laat u berekenen door een constructeur. Op basis van zijn berekeningen wordt er gekeken naar hoe veel belasting op de dragende delen kan komen te staan. Daarmee wordt bepaald hoe sterk of dik de materialen moeten zijn die gebruikt gaan worden. 
 • Schatting projectkosten. Bij de aanvraag wordt gevraagd naar een schatting van de ruwbouw kosten. Dit zijn de beoogde kosten om het bouwwerk geheel wind- en waterdicht te krijgen, maar nog niet af te werken (bijvoorbeeld schilder- en stucwerk). De kosten voor het afwerken neemt u hier dus niet in mee, maar vergeet deze kosten niet.

Het kan ook dat de gemeente u om andere berekeningen of onderzoeksrapporten vraagt. Dit is afhankelijk van het project. Denk hierbij aan een sonderingsonderzoek of bouwbesluitberekeningen. 

Hoelang duurt het voordat ik antwoord kan verwachten op mijn aanvraag?

kosten omgevingsvergunning

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn er twee procedures. Een reguliere procedure en een uitgebreide procedure. Een reguliere procedure mag acht weken duren en kan eenmalig verlengd worden met zes weken. Bij een uitgebreide procedure kan dit tot 6 maanden duren. Ook deze procedure kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Houd hier dus rekening mee tijdens het plannen!

Kosten omgevingsvergunning

Wanneer de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt, rekenen zij hier kosten voor. Deze kosten worden ook in rekening gebracht als de aanvraag wordt afgewezen. Dit zijn de legeskosten. De legeskosten voor een omgevingsvergunning worden vaak procentueel berekend op basis van de schatting van de projectkosten. Toch verschillen deze bedragen aanzienlijk per gemeente en per project. In de legesvordering en het daarbij behorende tarievenblad staat exact hoeveel legeskosten omgevingsvergunning uw gemeente rekent. 

Om aan te geven hoe groot deze verschillen kunnen zijn per gemeente, ziet u hier een tabel met de legeskosten voor een kleine verbouwing in verschillende gemeentes.

kosten omgevingsvergunning
Bron RTL Nieuws (2019)

Gemiddelde kosten omgevingsvergunning 

De gemiddelde legeskosten van een omgevingsvergunning in Nederland bedraagt €375. Echter kan het per gemeente flink verschillen wat u uiteindelijk kwijt bent aan een vergunning. Daarnaast moet u in gedachten houden dat het bedrag procentueel berekend wordt ten opzichte van de geschatte projectkosten. Hoe meer u gaat (ver)bouwen, hoe hoger de bouwkosten en dus ook hoe hoger de legeskosten omgevingsvergunning uiteindelijk zullen zijn. 

Houd er rekening mee dat u van tevoren alleen een indicatie van de legeskosten zal krijgen. Pas als de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen krijgt u de definitieve kosten te zien. 

Bezwaar maken tegen het legesfactuur is mogelijk, maar u dient deze wel eerst te betalen. Als achteraf blijkt dat het bezwaar terecht is, kunt u dit geld terugvorderen. 

kosten omgevingsvergunning

Overige legeskosten omgevingsvergunning

Naast de legeskosten die worden berekend aan de hand van je bouwkosten, zijn er ook nog overige kosten die je legeskosten uiteindelijk kunnen verhogen. Ook dit is afhankelijk van het project.

 • Afwijken van een voorbereidingsbesluit €350
 • Toepassen van een tijdelijke afwijking €500
 • Bij een algemene maatregel van een bestuur aangewezen buitenplanse afwijking €500
 • Binnenplanse afwijking €500
 • Verlengen van de aangegeven termijn voor bouwactiviteit in de aanvraag €500
 • Wanneer activiteit in strijd is met bepaalde regels €500
 • Een afwijking van een provinciale regelgevening €500
 • Als de aanvraag in de omgevingsvergunning gaat om een aanlegactiviteit €650
 • Waneer het betrekking heeft op een activiteit omtrent een beschermd monument €300
 • Als de aanvraag betrekking heeft op een activiteit omtrent een gemeentelijk of provinciaal monument €300
 • Bij het brandveilig gebruiken van een bouwwerk €300
 • Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is €600

Kosten omgevingsvergunning blijft een lastige rekensom

Al met al blijft het berekenen van de kosten van een omgevingsvergunning lastig van tevoren in te schatten. De totale legeskosten verschillen groot per gemeente en per bouwwerk. De legeskosten zijn per gemeente terug te vinden, maar de overige legeskosten en extra kosten voor speciale activiteiten zijn lastig te voorspellen. Met behulp van dit artikel heeft u hopelijk een beter inzicht gekregen van de kosten die u kunt verwachten bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. 

Hoe weet ik of ik een omgevingsvergunning nodig heb?

Dat is gemakkelijk te controleren via het omgevinsloket. Deze website van de overheid biedt de vergunningscheck, waarop u zelf kunt achterhalen of u vergunningsplichtig bent of niet.

Welke documenten moet ik aanleveren voor een omgevingsvergunning?

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moet u bouwtekeningen, een constructieberekening en een schatting van de (ver)bouwkosten aanleveren.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn vergunningsaanvraag?

Volgens de reguliere procedure duurt het acht weken en dit kan eenmalig worden verlengd met zes weken. Volgens de uitgebreide procedure kan dit tot zes maanden duren, met kans op eenmalige verlenging van zes weken.

Een reactie op “Kosten omgevingsvergunning -welke zijn er?

 1. Pingback: Een woning splitsen - kadastraal of bouwkundig? - Vastgoedvergunningen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bel mij terug Bel mij terug