constructieberekening
constructieberekening

Een constructieberekening is verplicht wanneer er constructieve wijzigingen worden doorgevoerd aan een woning. Of u nu vergunningsvrij mag bouwen of niet, met de constructieberekening wordt bewezen dat het bouwwerk aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Daarnaast zijn de berekeningen het communicatiemiddel tussen de architect en de aannemer. In dit artikel geven we u alle informatie die u nodig heeft wanneer u constructieberekeningen moet laten maken. Zo weet u waar u tijdens uw (ver)bouwplannen rekening mee moet houden en wat er allemaal bij komt kijken.

Wanneer heb ik een constructieberekening nodig?

Zodra er constructieve wijzigingen plaatsvinden aan uw woning, moet u constructieberekeningen laten maken. Een constructieve wijziging is een verandering aan een bestaande constructie van uw woning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een draagmuur. Een constructieberekening is ook nodig wanneer er een nieuwe constructie wordt toegevoegd aan uw woning. Bijvoorbeeld als er een aan- of uitbouw gemaakt wordt, of wanneer u een dakopbouw of dakterras wordt aangelegd.

Voor de meeste van deze wijzigingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Met deze vergunning wordt bewezen dat de (ver)bouwplannen geen hinder voor mens of milieu veroorzaken. Bent u niet zeker of u vergunningsplichtig bent of niet? Dit is gemakkelijk zelf te controleren op het omgevingsloket. Hier doet u de vergunningscheck en daaruit blijkt of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor uw beoogde bouwplannen. Op het omgevingsloket start ook de procedure van de vergunningsaanvraag.

constructieberekening

Een vergunning wordt door de gemeente toegezegd of geweigerd. Uw gemeente kan op basis van allerlei zaken besluiten om de aanvraag af te wijzen. Een afwijzing kan gemakkelijk voorkomen worden wanneer u een goede architect en constructeur inhuurt. Zij maken de bouwtekeningen en de constructieberekeningen. Deze documenten moet u aanleveren bij de vergunningsaanvraag. Deze professionals houden rekening met de eisen van uw gemeente. Hierdoor wordt de kans op een afwijzing aanzienlijk kleiner.

Waar moet ik de constructieberekeningen aanleveren?

Het aanleveren van de constructieberekening doet u dus in de meeste gevallen op het omgevingsloket. Hier start de vergunningsaanvraag start. Voor de vergunning moet u meerdere documenten aanleveren: bouwtekeningen, constructieberekening en de beoogde bouwkosten. De bouwtekeningen worden gemaakt door architecten. De constructieberekening wordt gemaakt door een constructeur.

Waarom een constructieberekening laten maken?

Naast dat het verplicht is om de constructieberekeningen aan te leveren bij de vergunningaanvraag, is een constructieberekening een belangrijk hulpmiddel tijdens de verbouwing. We benoemden het net al even, maar als u van plan bent te gaan (ver)bouwen moeten de plannen aansluiten op de veiligheidseisen van het Bouwbesluit. Omdat een constructieve wijziging aan een woning veel risico met zich meebrengt, is het van belang om dit nauwkeurig te laten berekenen.

Met een constructieberekening wordt bijvoorbeeld uitgerekend hoeveel kilo de fundering van een huis maximaal kan dragen bij het aanleggen van een dakterras. In alle gevallen moet de draagconstructie zo worden uitgevoerd dat het gebouw stevig in elkaar zit. Het is voor het bouwbesluit van belang dat nieuwe woningen voldoende veiligheid bieden. Zonder dat er instortingsgevaar is of de leefbaarheid van de woning niet in stand blijft.

constructieberekening

Als u geen vergunningsplicht heeft, is het laten maken van een constructieberekening alsnog van belang. De constructieberekening geldt als een communicatiemiddel tussen de architect en de aannemer. Met behulp van de constructieberekeningen zal de verbouwing kwalitatief beter en veiliger verlopen. Hierdoor bespaart u kosten voor reparaties in de toekomst. Daarnaast maakt een constructieberekening het gehele bouwproces gestructureerd. Waardoor de kans op bouwfouten kleiner wordt.

Constructeur, aannemer en architect

Architect

Voor uw verbouwing zal u in de meeste gevallen drie diensten nodig hebben. De bouwtekeningen van de architect, de constructieberekeningen van de constructeur en vervolgens de aannemer die de beoogde bouwplannen uitvoert. zIJ zullen ook met elkaar moeten samenwerken en communiceren om de verbouwing zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar hoe kunt u dat het beste doen, en wat heeft u daarvoor nodig? Wij zetten het even voor u op een rijtje.

Allereerst is het van belang bouwtekeningen te laten maken door een architect. Deze bouwtekeningen zijn de grondslag voor zowel de aannemer als de constructeur. De architecten van Vastgoed Vergunningen staan voor u klaar en helpen u graag verder met advies. Onze bouwkundige experts bespreken uw wensen en nemen deze mee in de tekeningen. Daarna starten wij een archiefonderzoek waarbij wij op zoek gaan naar eventuele bestaande tekeningen van uw woning. De tekeningen van de oude situatie zijn nodig om de nieuwe situatie in beeld te brengen. Vervolgens starten wij met tekenen, waarna een aantal revisies volgens.

Bij Vastgoed Vergunningen maken wij onderscheid tussen de volgende bouwkundige tekeningen:

  • Detailtekeningen
  • Werktekeningen
  • Ontwerptekening
  • Schetsontwerpen
  • Situatietekeningen

Zoals u ziet zijn er veel verschillende soorten bouwtekeningen. De basis van deze bouwtekeningen is vaak hetzelfde. Toch zitten er verschillen tussen en heeft u niet altijd al deze tekeningen nodig. Als u vastloopt en niet weet welke tekeningen u nodig heeft bij uw verbouwing, neem dan contact met ons op.

Constructeur

Zodra de bouwtekeningen binnen zijn, helpen wij u verder met de constructieberekening. Wij werken nauw samen met verschillende constructeurs. Wij staan in direct contact met hen en leveren de bouwtekeningen en overige informatie daar aan. Vervolgens gaat de constructeur aan de slag met de berekeningen. De constructeurs waarmee Vastgoed Vergunningen samenwerkt hebben jarenlange ervaring en weten precies wat er van hen verwacht wordt. Naast het constante contact tussen de architecten en de constructeur, blijven wij ook in nauw contact met de klant. Zo kunnen wij eventuele aanpassingen makkelijk door communiceren.

Als ook de constructieberekening af is, bent u klaar voor de volgende stap. U kunt de omgevingsvergunning aanvragen. Dit kan via het omgevingsloket. Ook hierin begeleiden wij u. Een vergunning kan altijd worden afgewezen door de gemeente, maar als u de juiste bouwtekening en constructieberekening op zak heeft is deze kans een stuk kleiner. Omdat er rekening gehouden is met de veiligheidseisen van het bouwbesluit. Ook omdat de verbouwing geen gevaar vormt voor mens of dier. Dit bewijst u met de bouwtekeningen en de constructieberekening.

constructieberekening

Aannemer

Tot slot kunt u op zoek gaan naar de juiste aannemer. Als de bouwtekeningen en de constructieberekening door experts zijn opgesteld, is de kans op bouwfouten van de aannemer aanzienlijk kleiner. Deze documenten zijn de basis voor de verbouwing. Aan de hand hiervan weet de aannemer precies welke materialen er nodig zijn en hoe de verbouwing moet worden uitgevoerd.

constructieberekening

Een constructieberekening laten maken in het kort

Een goede constructieberekening is hard nodig voor een succesvolle verbouwing. Of u nou vergunningsplichtig bent of niet, het laten make van een constructieberekening voorkomt bouwfouten en gevaarlijke situaties. U moet er natuurlijk niet aan denken dat een verbouwing misloopt door instortingsgevaar omdat blijkt dat de fundering het niet aan kan. Daarnaast is het bijna altijd nodig om de constructieberekening aan te leveren bij de gemeente voor de omgevingsvergunning. Als de berekeningen gemaakt zijn door experts, wordt de kans op goedkeuring van de vergunning groter en de kans op bouwfouten kleiner.

Daarnaast zijn de bouwtekeningen en de constructieberekeningen het communicatiemiddel naar de aannemer die uiteindelijk de verbouwing gaat uitvoeren. De constructeur heeft bouwtekeningen van de huidige en nieuwe situatie nodig om de berekening te kunnen maken. Deze bouwtekeningen kunt u laten maken door onze architecten. Zij begeleiden u bij de vergunningsaanvraag en koppelen u aan ervaren constructeurs voor de constructieberekening.

Wanneer moet ik een constructieberekening laten maken?

Zodra er constructieve wijzigingen plaatsvinden aan uw woning, moet u constructieberekeningen laten maken. Een constructieve wijziging is een verandering aan een bestaande constructie van uw woning. Een constructieberekening is ook nodig wanneer er een nieuwe constructie wordt toegevoegd aan uw woning.

Waar lever ik de constructieberekeningen aan?

Het aanleveren van de constructieberekening doet u in de meeste gevallen op het omgevingsloket. Hier start de vergunningsaanvraag start. Voor de vergunning moet u meerdere documenten aanleveren: bouwtekeningen, constructieberekening en de beoogde bouwkosten.

Hoe kom ik in contact met een constructeur?

Wij werken nauw samen met verschillende constructeurs. Wij staan in direct contact met hen en leveren de bouwtekeningen en overige informatie daar aan. Vervolgens gaat de constructeur aan de slag met de berekeningen. De constructeurs waarmee Vastgoed Vergunningen samenwerkt hebben jarenlange ervaring en weten precies wat er van hen verwacht wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bel mij terug Bel mij terug